Nyheter

Här hittar ni teasers om kommande aktiviteter och rapporter från genomförda, samt andra nyheter från sektionen. 

Härnäst årsmötet!!

Onsdagen den 15 februari blir det årsmöte. Vi hoppas på stort deltagande. Välj om du vill delta på plats och fika med alla andra eller om du vill sitta hemma på kammar'n och delta digitalt.

Läs mer