SE VCH Red Mountain's Sixth Sense "Stella" med pappa SE UCH Bedraggler's Chocolate Chip "Toulouse".

FRK Mittsvenska

FRK Mittsvenska är en av 11 regionala sektioner inom Flatcoated Retrieverklubben (FRK). FRK, som bildades i slutet av 1970-talet, är en officiell rasklubb underställd Svenska Spaniel- och Retrieverklubben (SSRK). Mittsvenska sektionen bildades 2010 och sträcker sig över Västernorrland och Jämtland/Härjedalen. Som medlem i FRK och boende inom vårt geografiska område tillhör du automatiskt vår sektion.

I vår verksamhet utgår vi ifrån de mål och strategier som beskrivits i dokumentet RAS, Rasspecifika avelsstrategier, 2020-2024. Dessa mål och strategier för aveln av flatcoated retrievers har antagits på FRKs fullmäktige.

Organisationsnummer:  802457-1666
Plusgiro:  67961-3