26 september 2020 B-prov nybörjarklass

Den 26-27 september arrangerade vi vår numera traditionella b-provshelg i Galtström i samarbete med Mittlabben. Denna gång stod vi som arrangör för nybörjarklassen på lördagen den 26 september. Provet var utlyst som ett särskilt prov och var också ett funktionärsprov.Domare Peter Nordin

18 hundar kom till start. Halva startfältet, alltså 9 hundar, var flattar och prisfördelning bland dessa var:
1a pris - 3 st
2a pris - 1 st
3e pris - 2 st

Det innebär att 66% av flattarna gick till pris, vilket överstiger det mål som FRK har satt i RAS, där målet är att 65% av startande flattar ska gå till pris vid start på prov fram till 2024. Vi hoppas att även kommande prov ska uppvisa så fina arbeten från våra fina flattar.

Samtliga resultat återfinns på SSRK prov