Valberedningen behöver tips om revisor

Då vi tyvärr har tappat våra två revisorer till en annan sektion behöver vi nu ersätta med nya friska krafter. Har du kanske eller känner du någon som har grundläggande förståelse för bokföring och vill bidra med en lagom stor arbetsinsats för klubben, så mottages tacksamt din hjälp.

Kontakta valberedningen om du kan hjälpa tilleller om du har tips om någon som kan vara lämplig. Vivill att du själv först har kollat med den du tipsar om.

Valberedning
Sara Svedberg, s.j.svedberg@gmail.com, 073-517 17 56
Karin Smedlund
Eva-Lena Sundholm-Gröning