Dags att plocka fram kalendern - kurser 2022

Redan nu kan vi meddela att Anna-Lena Wendt och Jan-Erik Eriksson kommer och håller kurs för oss under nästa år.

Apporteringskurser med Anna-Lena Wendt den 26-27 maj 2022
En grupp för nybörjare där du får hjälp att skapa en riktigt fin grund i din jaktträning. Den andra gruppen riktar sig till dig som har kommit en bit med din hund och tränar mot öppenklass.Det blir alltså två halvdagar med hundoch två halvdagar som åhörare i den andra gruppen. Max 6 deltagare/grupp

Denna kurs kommer att följas upp med en del två den 20-21/7 där vi också har bokat in Jan-Erik Eriksson. Nivån på Jannes kurs bestäms utifrån efterfrågan. Mer om det längre fram.

I april planeras det valpkurs i Sundsvallsområdet med Linda Vågberg som instruktör.