Anmälan öppen till FB-R

I tider när så många aktiviteter behöver ställas in eller skjutas på framtiden pga den rådande corona-pandemin, ser vi framtiden an med tillförsikt och hoppas och tror att läget har stabiliserats innan vår Flattehelg med Flatshow och FB-R den 4-5 juli.

Vi kan glädjande meddela att anmälan nu har öppnat till vår planerade funktionsbeskrivning, FB-R, den 5 juli. Läs mer här