Club show 2014.

Anmälningsinformation.

Klasser och anmälningsavgifter:
Valpklass I (4-6 mån.), valpklass II (6-9 mån) 180 kr

Juniorklass (9-18mån), Unghundsklass (15-24 mån), Jaktklass (15 mån- + jaktmerit), Öppenklass (24 mån -) Championklass (15 mån-) 300 kr

Veteranklass (-8 år) 200 kr

Parklass, Brace, Superveteran och barn med hund anmäls på plats (20kr).


Anmälan.
Medlemskap i FRK är obligatoriskt
Anmälan är nu stängd!

Vänligen ange e-postadress då PM kommer skickas ut per e-post.

För utlandsregistrerad hund, ej tidigare utställd i Sverige, måste kopia på stamtavlan sändas in senast vid anmälningstidens utgång.

OBS! Oavsett vilken klass hunden anmäls till ange om den är jaktprovsmeriterad då detta berättigar till tävlande om bästa jaktprovsmeriterade hund.

Sista anmälningsdag 1 maj 2014

VId frågor kring din anmälan kontakta Linda Vågberg, 070-468 87 55

Betalning.
Betalning sker till plusgiro: 679 61-3
Märk betalningen med namn + reg.nr.

Vid betalning från utlandet:
IBAN nr: SE85 9500 0099 6018 0067 9613
SWIFT: NDEASESS
Utställningsregler.