19 september 2020 A-provskurs

Flatklubben driver en tydlig målsättning att öka antalet flattar som kommer ut på A-prov, vilket har beskrivits i det nyligen reviderade RAS-dokumentet. För oss i de nordligare delarna av landet är tillfällena till att komma ut som apportör på jakt inte så många och a-proven är lätträknade.

För att öka intresset, kunskapen och erfarenheten hos flattägare gällande a-prov så inkom Christer Harmsund, retrieveransvarig i FRK HS, i samarbete med Henry Carlsson, HC Jakt i Ljusdal, med en förfrågan till oss i FRK Mittsvenska och FRK Gävle/Dala om vi skulle vara intresserade av att stå som arrangörer för en a-provskurs en lördag i september. Ett sådant erbjudande går det inte att tacka nej till och vi lyckades också med ganska kort varsel fylla kursen med nästan enbart flattar.

Vi känner oss verkligen nöjda med dagen, om än vi hade önskat oss några fler fåglar, men jakt är jakt. Om det går som vi hoppas så kommer vi att erbjuda liknande möjligheter till jaktträning även nästa höst. Här följer några reflektioner från arrangören Henry Carlsson, som också är jaktprovsdomare.
//Linda Vågberg, ordförande FRK Mittsvenska


Varmviltsträning 19/9

Den 19/9 kom ett glatt gäng flattar med sina ägare för att träna på varmvilt. Gänget bestod av allt ifrån början av ökl till ekl.

Jakten började tidigt på morgonen med ett morgonsträck och fortsatte med upptryckta änder. Det sköts inte så mycket änder men fullt tillräckligt för att hundarna skulle visa vad dom kunde. Det mesta som sköts var kvalitetsapporter.

Det jag blev mycket imponerad av var att hundarna kunde behålla lugnet när det började skjutas och att dom kunde behålla koncentrationen. Hundarna hade liten vana av varmt vilt. Elithundarna gjorde några riktigt bra apporter och dom var inte enkla i trånga passager där man inte fick tappa hundarna. Dessa apporter var avancerade elitapporter till och med några av dessa apporter skulle ha gått till picking up hundar på ett prov. Några av dessa hundar kommer förhoppningsvis att delta på rasmästerskapet, och dom andra kommer att genomföra kkl.en så att dom till nästa år kan delta på rasmästerskapet.

Håller hundarna den kvalitet dom visade här så kommer dom att nå långt på proven framåt och jag hoppas att det kommer ut fler flattar på proven. Kan klubben styra aveln till att få fram sådana lugna, lyhörda hundar så kommer flatten att bli en framgångsrik jakthundsras.
// Henry Carlsson